Drożdżyca

Jak przebiega choroba drożdżycy?

Drożdżyca jest chorobą wywoływaną przez drożdżopodobne grzyby, najczęściej z rodzaju Candida, dlatego bardzo często nazywa się ją kandydozą. Najczęściej atakuje skórę, jej przydatki, błony śluzowe, a także przewód pokarmowy. Ale zdarza się, że drożdżyca dotyka liczne tkanki i narządy wewnętrzne. Wtedy stan chorego jest znacznie poważniejszy. Dlatego tak ważne jest postawienie odpowiedniej diagnozy i podjęcie odpowiedniego leczenia.

Czym jest drożdżyca?

Drożdżyca nazywana jest również kandydozą a jej głównym źródłem jest Candida ablicans – grzyb z grupy drożdżaków białych.

Objawy drożdżycy (kandydozy)

Niestety, drożdżyca w większości przypadków nie daje żadnych objawów, przez co jest niezwykle trudna do zdiagnozowania. Pocieszający jest jednak fakt, iż narządy płciowe nie zostają zakażane w sposób przewlekły, co oznacza, że jej przebieg jest zazwyczaj łagodny. Z drugiej jednak strony doprowadza to do wydłużenia okresu od wykrycia do leczenia drożdżycy. 

Leczenie drożdżycy

Leczenie drożdżycy przebiega zawsze zarówno u osoby zakażonej jak i jej partnera seksualnego, który również może być zarażony. 

Jak zapobiegać drożdżycy? Profilaktyka drożdzycy

Zgodnie ze statystykami, jakie prowadzone są w gabinetach ginekologicznych oraz urologicznych, to właśnie drożdżyca, która zalicza się do chorób grzybiczych jest najczęściej występującym schorzeniem atakującym narządy płciowe. 

Drożdżyca penisa u mężczyzn

Z badań naukowych wynika, iż nawet co czwarta kobieta przynajmniej raz w życiu borykała się z zakażeniem drożdżycą. Jeśli chodzi zaś o mężczyzn, ewidentnie są oni mniej narażeni na zachorowania a wynika to głównie z ich budowy anatomicznej.

Drożdżyca u kobiet

Drożdżyca atakuje narządy płciowe kobiet niezwykle często – wylicza się, iż nawet co czwarta kobieta chociaż raz w życiu borykała się z tego rodzaju chorobą. Niestety, warunki anatomiczne kobiet sprzyjają rozwojowi tego rodzaju grzyba (Candida). Co ciekawe, aż 50% kobiet nie zauważa żadnych objawów wynikających z zakażenia, właśnie dlatego sama diagnoza jak i leczenie schorzenia jest utrudnione. 

Diagnostyka drożdżycy

W celu postawienia prawidłowej diagnozy odnośnie występowania drożdżycy narządów płciowych należy wykonać specjalistyczne badania laboratoryjne.

Przyczyny zakażenia drożdżycą. Czynniki ryzyka

Grzyb Candida, który odpowiedzialny jest za powstanie drożdżycy jest obecny w środowisku i naszym otoczeniu zawsze, co więcej jest on składnikiem fizjologicznej flory drobnoustrojowej każdego organizmu ludzkiego.

Powikłania drożdżycy

Drożdżyca jest jedną z chorób wenerologicznych, których nieleczenie bądź nieprawidłowe leczenie może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych dla osoby zarażonej. 

Powered by WordPress